สุดสัปดาห์ 737 : พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์

สุดสัปดาห์ Sudsapda Magazine vol. 31 no. 737 October 2013

Star Light, Star Bright [Tu'i]

Model

Ploy-Chermarn Boonyasak (พลอย-เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์)

Stylist

อรรคพล ฤทัยยานนท์

Photographer

สุเมธ วิวัฒน์วิชา

Little Sweet Sunshine [Giordano]

Model

Sean Jindachot & Petch-Nla Aurthaveekul (ฌอห์ณ จินดาโชติ & เพชร-นาระ เอื้อทวีกุล)

Stylist

Tunn Tunvardee

Photographer

Ponpisut Pecharoen

The Great Victory

สุดสัปดาห์ Sudsapda Magazine vol. 31 no. 736 October 2013

Chompoo-Araya A. Hargate (ชมพู่-อารยา เอ.ฮาร์เก็ต)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Photobook

Highlight

Back Issues

On Key

Related Posts