Grace : Faroong Chareerak [1]

Grace : Faroong Chareerak [1]

Faroong Chareerak Desk Calendar 1996

Model

Faroong Chareerak (ฟ้ารุ่ง ชารีรักษ์)

Executive Producer

Tony Guy

Producer

Faroong Chareerak

Photographer

Jacky Wong & Michel Poupart

Stylist

Eggy

Photographs

Hair Stylist

Mai Ratchada

Mai RatchadaGrace : Faroong Chareerak [1]

Faroong Chareerak น้ำฝน ฟ้ารุ่ง ชารีรักษ์ Desk Calendar 1996

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

One Reply to “Grace : Faroong Chareerak [1]”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Photobook

Highlight

Back Issues

On Key

Related Posts

Sweet Vol.5 : Minami Rei [2]

Max Special Sweet Vol.5 : Minami Rei [2] เรืองรอง…ของขอบฟ้า…ในขอบตา คือ “หวานใจ” MINAMI

Sweet Vol.5 : Minami Rei [1]

Max Special Sweet Vol.5 : Minami Rei [1] เรืองรอง…ของขอบฟ้า…ในขอบตา คือ “หวานใจ” MINAMI