Grace : Faroong Chareerak [2]

Grace : Faroong Chareerak [2]

Faroong Chareerak Desk Calendar 1996

Model

Faroong Chareerak (ฟ้ารุ่ง ชารีรักษ์)

Executive Producer

Tony Guy

Producer

Faroong Chareerak

Photographer

Jacky Wong & Michel Poupart

Stylist

Eggy

Photographs

Hair Stylist

Mai Ratchada

Mai Ratchada


Grace : Faroong Chareerak [2]

Faroong Chareerak น้ำฝน ฟ้ารุ่ง ชารีรักษ์ Desk Calendar 1996

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

One Reply to “Grace : Faroong Chareerak [2]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Photobook

Highlight

Back Issues

On Key

Related Posts

“ศิลปะบนเรือนร่าง” [2]

อัลบั้มภาพถ่าย “ศิลปะบนเรือนร่าง” [2] ถ่ายภาพโดย ทรนง ศรีเชื้อ Model RAPEEPAN KORNSAKUL ตู่-ระพีพรรณ กรสกุล Model

“ศิลปะบนเรือนร่าง” [1]

อัลบั้มภาพถ่าย “ศิลปะบนเรือนร่าง” ถ่ายภาพโดย ทรนง ศรีเชื้อ Model LISA TEERAK กุ๊กกิ๊ก-ลิซ่า ธิรัก Model RAPEEPAN