เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [1]

เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [1]

โมเดอร์นแมน เพื่อชายชาตรีและสตรีผู้มีรสนิยม

Model

ดารินทร์ มุวะตา, เตือนตา ตรีมงคล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วีรวรรณ โทณวนิก, นิตยา ศรีลังกูร, ไอลดา ศิลากุล, อัจฉรา สินธุ, เพียงเพ็ญ อรุโณทัย, ดาวัลย์ หิมพานนท์, ฉันนภา พัชราภรรณ, ประกายดาว พราวเดือน, รัศมี สุวรรณกิจ, พัชรินทร์ ธรรมรัตน์, นพวรรณ จันทรคุณ, ปรินดา วรวรรณ, อังคณา พงศ์เยาวภา, วิภานนท์ เดฮิ, ปนัดดา จันทรากูล, ลอร่า ตริน, อรนุช พรหมพัชรา

เจ้าของ

พจนาถ เกสจินดา

ถ่ายภาพ

วิเชียร วิวัฒน์วิชา

Model

ดารินทร์ มุวะตา

Model

เตือนตา ตรีมงคล

Model

เพ็ญพักตร์ ศิริกุล

Model

วีรวรรณ โทณวนิก

Model

นิตยา ศรีลังกูร

Model

ไอลดา ศิลากุล

Model

อัจฉรา สินธุ

Model

เพียงเพ็ญ อรุโณทัย

Model

ดาวัลย์ หิมพานนท์

Model

ฉันนภา พัชราภรรณ

เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [1]

เจ้าของ : พจนาถ เกสจินดา ถ่ายภาพ : วิเชียร วิวัฒน์วิชา

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

One Reply to “เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [1]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Photobook

Highlight

Back Issues

On Key

Related Posts

“ศิลปะบนเรือนร่าง” [2]

อัลบั้มภาพถ่าย “ศิลปะบนเรือนร่าง” [2] ถ่ายภาพโดย ทรนง ศรีเชื้อ Model RAPEEPAN KORNSAKUL ตู่-ระพีพรรณ กรสกุล Model

“ศิลปะบนเรือนร่าง” [1]

อัลบั้มภาพถ่าย “ศิลปะบนเรือนร่าง” ถ่ายภาพโดย ทรนง ศรีเชื้อ Model LISA TEERAK กุ๊กกิ๊ก-ลิซ่า ธิรัก Model RAPEEPAN