สุดสัปดาห์ 743 : แสตมป์ อภิวัชร์ & นิว จีริสุดา

สุดสัปดาห์ Sudsapda Magazine vol. 31 no. 743 January 2014

สุดสัปดาห์ 743 : Stamp & New เปิดตัวผู้หญิงที่จะทำให้หัวใจติ่งล่มสลาย

...on the way home

Model

Stamp-Apiwat Ueathavornsuk & Jirisuda Sriwat (อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข & จีริสุดา ศรีวัฒน์)

แต่งหน้า

ณัฐดนัย บุณยรัตผลิน

ทําผม

ทนนท์ ทรงศิล

สไตลิสท์

อรรคพล ฤทัยยานนท์

ผู้ช่วยสไตลิสท์

กรรณานุช กันยามัย, ปัณฐ์ชนิตซ์

ช่างภาพ

ปิยะ พิสุทธอานนท์

อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข & จีริสุดา ศรีวัฒน์
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข & จีริสุดา ศรีวัฒน์
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข & จีริสุดา ศรีวัฒน์
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข & จีริสุดา ศรีวัฒน์
อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข & จีริสุดา ศรีวัฒน์

Love is a Lot Like Dancing

Model

Margo @ Fame Management

Fashioned by

Tunn Tunvardee

Photographed by

Pradipat Khemngern

Margo @ Fame Management
Margo @ Fame Management
Margo @ Fame Management
Margo @ Fame Management

สุดสัปดาห์ Sudsapda Magazine vol. 31 no. 743 January 2014

Stamp-Apiwat Ueathavornsuk & Jirisuda Sriwat (อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข & จีริสุดา ศรีวัฒน์)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Photobook

Highlight

Back Issues

On Key

Related Posts