เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [2]

เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [2]

โมเดอร์นแมน เพื่อชายชาตรีและสตรีผู้มีรสนิยม

Model

ดารินทร์ มุวะตา, เตือนตา ตรีมงคล, เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, วีรวรรณ โทณวนิก, นิตยา ศรีลังกูร, ไอลดา ศิลากุล, อัจฉรา สินธุ, เพียงเพ็ญ อรุโณทัย, ดาวัลย์ หิมพานนท์, ฉันนภา พัชราภรรณ, ประกายดาว พราวเดือน, รัศมี สุวรรณกิจ, พัชรินทร์ ธรรมรัตน์, นพวรรณ จันทรคุณ, ปรินดา วรวรรณ, อังคณา พงศ์เยาวภา, วิภานนท์ เดฮิ, ปนัดดา จันทรากูล, ลอร่า ตริน, อรนุช พรหมพัชรา

เจ้าของ

พจนาถ เกสจินดา

ถ่ายภาพ

วิเชียร วิวัฒน์วิชา

Model

ประกายดาว พราวเดือน

Model

รัศมี สุวรรณกิจ

Model

พัชรินทร์ ธรรมรัตน์

Model

นพวรรณ จันทรคุณ

Model

ปรินดา วรวรรณ

Model

อังคณา พงศ์เยาวภา

Model

วิภานนท์ เดฮิ

Model

ปนัดดา จันทรากูล

Model

ลอร่า ตริน

Model

อรนุช พรหมพัชรา

เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [2]

เจ้าของ : พจนาถ เกสจินดา ถ่ายภาพ : วิเชียร วิวัฒน์วิชา

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

One Reply to “เบื้องหลังนางแบบ (เปลือย) [2]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Photobook

Highlight

Back Issues

On Key

Related Posts

“ศิลปะบนเรือนร่าง” [2]

อัลบั้มภาพถ่าย “ศิลปะบนเรือนร่าง” [2] ถ่ายภาพโดย ทรนง ศรีเชื้อ Model RAPEEPAN KORNSAKUL ตู่-ระพีพรรณ กรสกุล Model