แพรว 827 : สินจัย เปล่งพานิช & ฉัตรชัย เปล่งพานิช

แพรว Praew Magazine vol. 35 no. 827 February 2014

‘ธงชาติ’ และเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ ของความเป็นไทย

เราจึงยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อความเป็นเอกราชของบรรพบุรุษไทย

Model

สินจัย เปล่งพานิช และ ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วิริฒิพา ภักดีประสงค์ และ ชาคริต แย้มนาม, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ และ สมิทธิ์ อารยะสกุล, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, พิชญ์สินี ตันวิบูลย์ และ ปราการ ไรวา, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร และ ธนกฤต พานิชวิทย์, พรชิตา ณ สงขลา และ บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, เขมนิจ จามิกรณ์ และ พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์, วลัยลักษณ์ มุสิกโปฎก และ อนุสรณ์ มณีเทศ

แต่งหน้า

ชิษณุพงษ์ พันพิพัฒน์ by laura mercier

แต่งหน้า (วุ้นเส้น)

อิทธิกร ลักษมีจันทร์

แต่งหน้า (แพนเค้ก)

กานต์นิพัทธ์ สนั่นวงศ์

ทําผม

ภิญโญ ลิไธสง by CHALACHOL

ทําผม (แพนเค้ก)

ศราวุฒิ เรขาลิขิต

ARE U READY COLOR INSPIRATION

Model

Olga @Sumon Model

Photo

Pound.Thanarit

แต่งหน้า

สุรพล ลิ้มวานิชย์

ท่าผม

เดชาชัย เกิดผล

ผู้ช่วยสไตลิสท์

อาริสา อาษาบอก

ผู้ช่วยช่างภาพ

ชุติมา พลิชัยศรี

ถ่ายภาพ

สุเมธ วิวัฒน์วิชา

EXTRAORDINARY [Loewe]

Model

Peranee Kongthai (แมท-ภีรนีย์ คงไทย)

Photo

Sumate Wiwatwicha

Style

POUND.THANARIT

ชัย ราชวัตร

แพรว Praew Magazine vol. 35 no. 827 February 2014

สินจัย เปล่งพานิช และ ฉัตรชัย เปล่งพานิช, วิริฒิพา ภักดีประสงค์ และ ชาคริต แย้มนาม, ปาณิสรา พิมพ์ปรุ และ สมิทธิ์ อารยะสกุล, ศิรพันธ์ วัฒนจินดา และ พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร, พิชญ์สินี ตันวิบูลย์ และ ปราการ ไรวา, พิมพ์มาดา บริรักษ์ศุภกร และ ธนกฤต พานิชวิทย์, พรชิตา ณ สงขลา และ บรมวุฒิ หิรัณยัษฐิติ, เขมนิจ จามิกรณ์ และ พ.ต.ต.ศักดิ์สุนทร เปรมานนท์, วลัยลักษณ์ มุสิกโปฎก และ อนุสรณ์ มณีเทศ

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Photobook

Highlight

Back Issues

On Key

Related Posts